TLAČOVINY

Ponuka tlačovej produkcie

  • Vizitky, oznámenia, pozvánky
  • Firemné tlačivá (cenníky, záručné listy, cenovky ...)
  • Katalógy, ponukové listy, reklamné letáky, prospekty
  • Veľkokapacitné rozmnožovanie
  • Plagáty, veľkoformátové fotografie

Použité technológie

  • Ofset
  • Sieťotlač
  • Razba
  • Digitálna tlač

Kompletná dodávka: vypracovanie gafického návrhu, nátlačok, korektúra, tlač