Wallpaper - tapety s vlastným motívom

Chcete mať tapety s vlastným motívom? Wallpaper je ten materiál, ktorý potrebujete. Vzhľadom a štruktúrou sa veľmi podobá na štandardnú tapetu. Vďaka jej netkanej podložke sa tapeta veľmi jednoducho aplikuje lepidlom na tapety (pre netkané nosiče) a jednoducho sa odstraňuje. Potlačený materiál sa môže čistiť teplou vodou a mydlom s použitím mäkkej špongie. Tlačená grafika je odolná proti poškrabaniu. Špeciálny povlak produktu podporuje tak vysokú úroveň potlačiteľnosti, že výsledky testu môžu byť kategorizované ako najvyšší štandard v odvetví tapiet. Môže sa použiť
 v domácnostiach, kanceláriách, výstavných sieňach, obchodných výstavách, reštauráciách, baroch a hoteloch . Vyrába sa z rôznou štruktúrou povrchu. Dodajte nám grafiku a vytlačíme Vám vlastné tapety.