Hrebeňová väzba

Hrebeňová väzba je lacnejším a rýchlejším typom väzby. Spojovacím materiálom je plastový hrebeň. Využíva sa hlavne pri rôznych kancelárskych dokumentoch. Výhodou je možnosť dodatočnej výmeny alebo vloženia nových listov.